Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1) TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 
 

SATICI 

Ticari Ünvanı  : Nes Gram Altın Gram Gümüş ve sarrafiye - Süleyman Şanlıtürk

Adresi               : Growth Plaza Fenerbahçe Iğrıp Sk. No:13 34726

        Kadıköy / İstanbul

Telefon             : 0850 840 45 20

E-mail              : info@nesaltin.com

 

ALICI 

Adı – Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-mail : 

 

ALICI’; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

SATICI’; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

 

MADDE 2) SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. 

İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI'nın, www.nesaltin.com veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“Web sitesi”), SATICI’ya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, işbu sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

 

MADDE 3 ) SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ödeme Şekli ve Planı: Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden ..........Bankası kredi kartı ile .... ay .... (yazıyla ..............................................) TL aylık ödeme / peşin ........... TL ödeme 

Alınan Vade Farkı: ....... 

Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: % ... 

Siparişi takip eden en geç 20 iş günü içinde sevkiyatlara başlanacaktır. Sevkiyat, en geç 30 gün içinde tamamlanacaktır.

Teslimat Adresi: 

Teslim Edilecek Kişiler:  

1. 

2. 

Fatura Adresi: 

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının aksi belirtilmedikçe ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, cayma hakkının kullanılması şartları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

ALICI, talep ve şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak iletebilir. Şikâyet ve taleplere SATICI müşteri hizmetleri tarafından en kısa sürede cevap verilecektir. 

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken unvan, adres, iletişim bilgileri, MERSİS numarası siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin tüm vergiler dâhil satış fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini, cayma hakkı ve cayma hakkının kullanım usulü ve koşulları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini teyit etmiş olur. 

4.2. Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 (Otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde ön bilgiler içinde ve işbu sözleşmede açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

Sözleşme konusu ürünün teslimat masrafları ALICI'ya aittir. SATICI, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; SATICI’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir.

4.7. İnternet Sitesi üzerinden ürünün satışa sunulması aşamasında teknik hatalar ya da maddi hatalar nedeniyle ürün fiyatı, ürün açıklaması, ürün niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde SATICI siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ALICI’ya iade etme hakkına sahiptir. 

4.8. www.nesaltin.com İnternet Sitesi'nde sunulan ürünlerin el yapımı olmasından ve siparişi verilen yüzük ölçülerinin farklılığı nedeniyle ağırlık, uzunluk, genişlik vb. özelliklerinde üretim sonrasında ± %10 kadar farklılık olabilmektedir. 

4.9. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde, ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on gün içinde iade eder.

4.10. SATICI’nın kampanya süresi sonunda sipariş ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğüne yerine getirmek amacıyla ALICI’nın onayıyla eşit kalitede ve fiyatta farklı ürün tedarik etme hakkı saklıdır.

4.11. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının ve/veya İnternet Sitesi’nde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI'ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.12. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI'nın siparişi iptal etme ve sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır. Sözleşme’nin fesih edilmesi durumunda SATICI, varsa teslimat masrafları dâhil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 10 (On) gün içinde nakden ve defaten ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Tüketicinin satın alma esnasında kredi kartına taksit seçeneğini kullanması halinde iade işlemi yine bankaya tek seferde yapılacak olup Banka’nın ilgili tutarı Tüketiciye taksitler halinde ödemesi ve/veya iade bedelinin kredi kartına yansıma süresinin 10 günlük süreyi geçmesi bu maddenin ihlali mahiyetinde değildir. ALICI bu hususu anladığını ve herhangi bir itirazı olmadığını beyan ve kabul eder.

4.13. 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 4. fıkrası gereği sipariş konusu mal ya da hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on gün içinde iade etmesi zorunludur.

4.14. Siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi vb. durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa SATICI, Banka’ya ürünün bedelini tek seferde öder. Ancak Banka ilgili tutarı Tüketiciye taksitler halinde ödeyebileceği gibi bedelinin kredi kartına yansıma süresi 10 günlük süreyi de geçebilir. Havale/EFT ya da kapıda ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.

 

MADDE 5) CAYMA HAKKI

ALICI, 6502 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği vs. mevzuata göre, satın almış olunan ürün/leri teslim alma tarihinden itibaren 14 gün içerisinde ürünü kullanmamış olmak kaydı ile aynı ürün grubundan farklı bir ürün ile değiştirebilme ve/veya sözleşmeden dönme hakkına sahiptirler.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı bildirimi, değişiklik ve/veya iade işlemleri bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (On dört) günlük süre içinde SATICI'ya telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri kapsamında olmaması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. 

İşbu sözleşme kapsamında satımı yapılan ürün/ler Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. Maddesi kapsamında olup, ALICI bu hususu bildiğini ve anladığını beyan ve kabul eder. 

Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) Değişiklik ve/veya iade işleminin başlaması için ALICI, işbu sözleşmede belirtilen iletişim kanalları olan telefon veya

info@ nesaltin.com

e-posta adresi yoluyla mutlaka SATICI ile iletişime geçmeli ve iade işlemi için bir iade takip ya da iade değişim numarası almalıdır.

b) İade işlemini tamamlamak için ALICI iade takip numarası ile birlikte gönderilen iade-değişim formunu doldurarak ürünü garantili bir şekilde işbu sözleşmede belirtilen SATICI adresine kargo yolu ile göndermek durumundadır. Ürünle birlikte; ürünün kutusu, ambalajı, ürün garanti sertifikası, fatura, varsa ürün standart aksesuarları ve ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada oluşacak kargo masrafları SATICI’ya aittir. Faturasız ve garanti sertifikasız gönderilen ürünler için iade işlemi gerçekleştirilmez; böyle bir durumda ürün kabul edilmeyerek geri gönderilir.

c) Özel sipariş ile yapılan veya değiştirilen ürünler (müşterimizin isteğine göre ebat ölçüsü değiştirilen, üzerine özel yazılar yazılmış ürünler ile özel ölçü yapılan 14 Ayar ve Pırlanta yüzükler, isim ya da harf yazılan tüm ürünler ve 22 Ayar tüm ürünler kesin sipariş olup iade edilemez.) iade alınmayacaktır. İade edilecek ürün tamamen hasarsız ve kullanılmamış olmalıdır. Herhangi bir şekilde çizilmiş, hasar görmüş ya da fiziksel değişikliğe uğramış ya da yapısında ve dokusunda bozulmalar olmuş ürünler kesinlikle iade alınmaz. Ürünler üzerinde bulunan güvenlik etiketi çıkarılan siparişlerin iadesi kabul edilmemektedir, güvenlik etiketi çıkarılan ürünlerin iadesi durumunda kargo doğrudan alıcıya geri gönderilecektir. Ürün uzmanlarımız tarafından incelendikten sonra, hasar ve bozulma tespit edilmez ise iade işlemleri başlatılır.  

d) İade ve değişim koşullarının sağlanması durumunda yapılacak işlemler ancak internet mağazası tarafından, online mağazadan (web sitesinden) alınmış ürünler için gerçekleştirilmektedir. 

e) Cayma hakkının kullanılmasını ve ürünün satıcıya ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Bu süre HAVALE/EFT yolu ile yapılan ödemelerde 10 günü geçmez iken Tüketicinin satın alma esnasında kredi kartına taksit seçeneğini kullanması halinde iade işlemi yine bankaya tek seferde yapılacak olup Banka’nın ilgili tutarı Tüketiciye taksitler halinde ödemesi ve/veya iade bedelinin kredi kartına yansıma süresinin 10 günlük süreyi geçmesi bu maddenin ihlali mahiyetinde değildir. ALICI bu hususu anladığını ve herhangi bir itirazı olmadığını beyan ve kabul eder.
 

MADDE 6 ) CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 

MADDE 7 ) GARANTİ KOŞULLARI:

www.nesaltin.com

adresinden alınan ürünler 2 sene boyunca SATICI garantilidir. Kullanım süresi içerisinde ürün ile ilgili herhangi bir üretim hatası ortaya çıkması durumunda Nes Altın ürünü tamir etme ya da yenisi ile değiştirme garantisi verir. Kullanıcı hatalarından kaynaklanan fiziksel tahribat garanti kapsamına girmez. 

Ürünü kullanım hatalarından korumak ve ürün bakımı ile ilgili bilgi almak için ürünle birlikte gelen "Ürün Kullanım Kılavuzu" nu inceleyebilirsiniz.

 

MADDE 8 ) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

ALICI siparişine ve/veya siparişine konu ürüne ve/veya siparişi ile ilgili herhangi bir konuda şikâyetinin olması halinde, şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilir. İletilmiş olan şikâyet başvuruları kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır. Ayrıca ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 

 

MADDE 9 ) TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 10 ) BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Nes Altın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

MADDE 11 ) YÜRÜRLÜK 

11 (onbir) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. 


Çerez Bildirimi

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Kişisel verilerin korunması ve gizlilik güvenlik sayfalarını okuyunuz.

Gizlilik ve Güvenlik
Kişisel Verilerin Korunması

Sepet

Sepetiniz Boş

Alışverişe Başla